Activitatile proiectului

A.1. Elaborarea Planului de management pentru aria naturala protejata "Balta Cilieni - Bailesti"

A.1.1. Inventarierea speciilor din Aria Naturala Protejata "Balta Cilieni - Bailesti", prevazute in OUG 57/2007, in scopul conservarii acestora;

A.1.2. Cartarea speciilor, cartografierea ariei si realizarea unei baze de date in format GIS/BIMS care sa includa si hartile de distributie a speciilor de importanta nationala de pe raza Ariei Naturale Protejate "Balta Cilieni - Bailesti".

A.1.3. Evaluarea starii de conservare a speciilor si elaborarea planului de masuri pentru mentinerea/imbunatatirea starii de conservare a speciilor din Aria Naturala Protejata "Balta Cilieni - Bailesti".

A.1.4. Elaborarea Planului de management al ariei naturale protejate aprobat de autoritatea competenta, conform legislatiei in vigoare cu parcurgerea procedurii SEA.

E.1. Informarea si constientizarea populatiei locale, precum si a factorilor interesati cu privire la importanta conservarii biodiversitatii in aria naturala protejata "Balta Cilieni-Bailesti"

E.1.1. Realizarea si administrarea unei pagini web de informare privind speciile de importanta nationala din aria naturala protejata "Balta Cilieni - Bailesti".

E.1.2. Actiuni de informare si constientizare cu privire la importanta conservarii speciilor de interes national din cadrul ariei naturale protejate "Balta Cilieni - Bailesti".

E.1.2.1. Informarea si constientizarea autoritatilor publice locale din municipiul Bailesti si factorilor interesati, precum si a populatiei locale cu privire la importanta conservarii biodiversitatii in aria naturala protejata "Balta Cilieni - Bailesti".

E.1.2.2. Informarea si constientizarea elevilor cu privire la importanta conservarii biodiversitatii in aria naturala protejata "Balta Cilieni - Bailesti".

E.1.2.3. Diseminarea informatiilor si constientizarea publicului larg cu privire la importanta conservarii biodiversitatii in aria naturala protejata "Balta Cilieni - Bailesti".

E.1.3. Consultarea factorilor interesati privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate "Balta Cilieni - Bailesti".

E.1.4. Informarea si publicitatea proiectului.

MP1. Managementul proiectului - Organizarea si functionarea Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP).

MP2. Auditul proiectului.