Rezultate

Rezultate asteptate activitati tip A:

 • studiu privind biodiversitatea din ANP;
 • inventar al speciilor protejate de importanta nationala;
 • baza de date in format GIS/BIMS + hartile de distributie ale speciilor;
 • cartografiere a ANP;
 • documentatie privind masurile de conservare pentru cele 12 specii;
 • plan de Management al ANP.

Rezultate asteptate activitati tip E:

 • Informarea si constientizarea populatiei locale, precum si a factorilor interesati cu privire la importanta conservarii biodiversitatii naturale protejate de importanta nationala "Balta Cilieni-Bailesti"

Activitati de informare si constientizare cu privire la importanta conservarii biodiversitatii in ANP:

 • Realizarea si administrarea unei pagini web de informare;
 • Informarea si constientizarea autoritatilor publice locale, a factorilor interesati si populatiei locale;
 • Informarea si constientizarea elevilor;
 • Diseminarea informatiilor si constientizarea publicului larg;
 • Consultarea factorilor interesati privind aprobarea Planului de Management;
 • Informarea si publicitatea proiectului.

Rezultate anticipate

 • Pagina web dedicata ariei naturale;
 • Seminarii cu participarea factorilor de interes si decizionali locali si a populatiei 100 persoane;
 • Seminarii cu elevii 200 elevi din institutiile de invatamant din localitatea Bailesti;
 • Actiuni de informare publica privind conservarea biodiversitatii in ANP;
 • Seminarii de lucru cu factorii interesati in scopul perfectarii Planului de Management;
 • Materiale promotionale si informative distribuite.