Primaria Municipiului Bailesti
Acasa        Contact        Camere video live       


Primaria
Primar
Viceprimar
Secretar general
Administrator public
Organigrama
Declaratii de avere si interese
Bugetul local
Bilant
Regulament de organizare si functionare
Proiecte cu finatare europeana
Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2023-2030
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bailesti pentru perioada 2021 - 2027

Consiliul Local
Componenta
Comisii de specialitate
Atributii
Regulamentul de organizare si functionare
Declaratii de avere si interese

Functionari publici
Declaratii de avere si interese

Relatii cu publicul
Anunturi concurs
Solicitari informatii de interes public
Achizitii publice
Lista documente de interes public si gestionate
Buletin informativ/Raport Legea 544/2001
Institutii subordonate
Strategia nationala anticoruptie
Prelucrarea datelor cu caracter personal


Accesibilitate
Accesibilitate web

Bugetul Local

Primaria municipiului Bailesti, in conformnitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare am procedat la afisarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bailesti pe anul 2022, la locul special amenajat de la sediul Primariei municipiului Bailesti si pe site-ul primariei municipiului Bailesti www.primariabailesti.ro
Conform prevederilor art.39, alin.3 din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale, locuitorii municipiului Bailesti pot transmite in scris si in termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunt, contestatii, privind proiectul mentionat.
Contestatiile, pentru proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli al municipiului Bailesti pe anul 2022 se vor depune la registratura Primariei municipiului Bailesti ,precum si la adresa de email primariabailesti@gmail.com

Dezbatere publica proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bailesti pe anul 2023
Orasul Bailesti
Asezare geografica
Festivitati locale
Personalitati

Registrul Agricol
Vanzare-cumparare terenuri agricole
Link permanent buletine avertizare (Dolj) ale ANF

Urbanism
Anunturi urbanism
Regulament urbanism
Plan urbanistic general
Autorizatii de construire/desfiintare
Certificate de urbanism
Nomenclator stradal

Impozite si Taxe
Comunicari
Lista documente, formulare tip şi acte necesare

Stare Civila
Publicatii casatorii

Asistenta Sociala
Anunturi
Activitatea proprie
Alti furnizori de servicii sociale in Municipiul Bailesti

Mediu si ISU
Anunturi si comunicari
Informatii deseuri

Transparenta
Monitorul Oficial Local
Dezbateri publice
Grila salarizare
Consilii consultative cetatenesti


Zaibar.ro Bailesti - Blog and Community

© 2010 - 2019 Primaria Municipiului Bailesti si Consiliul Local Bailesti
Toate drepturile rezervate