Primaria Municipiului Bailesti
Acasa        Contact        Camere video live       


Primaria
Primar
Viceprimar
Secretar general
Administrator public
Organigrama
Declaratii de avere si interese
Bugetul local
Bilant
Regulament de organizare si functionare
Proiecte cu finatare europeana
Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2023-2030
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bailesti pentru perioada 2021 - 2027

Consiliul Local
Componenta
Comisii de specialitate
Atributii
Regulamentul de organizare si functionare
Declaratii de avere si interese

Functionari publici
Declaratii de avere si interese

Relatii cu publicul
Anunturi concurs
Solicitari informatii de interes public
Achizitii publice
Lista documente de interes public si gestionate
Buletin informativ/Raport Legea 544/2001
Institutii subordonate
Strategia nationala anticoruptie
Prelucrarea datelor cu caracter personal


Accesibilitate
Accesibilitate web

Viceprimarul Municipiului Bailesti

Viceprimar, Nătase Amalia Nume si prenume: Năstase Amalia

Varsta: 47 ani

Starea civila: Casatorită

Data si locul nasterii: 24 ianuarie 1976 - Bailesti, Dolj

Studii:
 • 1995-1999 Facultatea de Horticultură, Universitatea din Craiova;
 • 2001 Definitivarea în învățământ – Universitatea din Craiova;
 • 2010 Gradul didactic II în învățământ – Universitatea din Craiova – finalizat cu certificat ;
 • 2010-2012 Program de conversie profesională la nivel postuniversitar – ”Științe”, Universitatea din Craiova;
 • 2011 - 2013 Gradul didactic I în învățământ – Universitatea din Craiova;
Activitati:
 • 2017-2020: Profesor
 • 2017: Manager - Școala gimnazială cu clasele I-VIII Nr. 1 Băilești
 • 2012 - 2017: Profesor
 • 2010 - 2012: Manager - Școala gimnazială cu clasele I-VIII Nr. 1 Băilești
 • 2005 - 2010: Profesor
 • 2003-2005: Profesor voluntar Asociația Langdon Down Oltenia - Centrul Educațional Teodora, Băileşti
 • 2002 - 2003: Profesor
 • 1999 - 2001: Profesor
Date de contact:
 • Tel.: 0251-311.017
 • E-mail: nastase_amalia@yahoo.com
Agenda de lucru
Program audiente:
Luni:10.00-14.00
Inscrierile la audiente se inregistreaza in saptamana anterioara la Biroul Registratura din Sala Cetateanului.

Raport de activitate 2021

Atributiile Viceprimarului - extrase din OUG 57/2019:

Articolul 152
Rolul, numirea si eliberarea din functie a viceprimarului
 1. Viceprimarul este subordonat primarului si, in situatiile prevazute de lege, inlocuitorul de drept al acestuia, situatie in care exercita, in numele primarului, atributiile ce ii revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atributiile sale viceprimarului.
 2. Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din randul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
 3. Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeaza prin hotarare a consiliului local.
 4. In situatia in care se aleg doi viceprimari, sunt declarati alesi candidatii care au obtinut votul majoritatii absolute. In aceasta situatie, consiliul local desemneaza, prin hotarare, care dintre cei doi viceprimari exercita primul calitatea de inlocuitor de drept al primarului.
 5. Eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata, prin vot secret, cu majoritatea a doua treimi din numarul consilierilor in functie, la propunerea temeinic motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie. Eliberarea din functie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.
 6. La deliberarea si adoptarea hotararilor care privesc alegerea sau eliberarea din functie a viceprimarului participa si voteaza consilierul local care candideaza la functia de viceprimar, respectiv viceprimarul in functie a carui schimbare se propune.
 7. Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitatile specifice functiei de viceprimar prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
 8. Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza sau inceteaza calitatea de consilier local, inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.


Orasul Bailesti
Asezare geografica
Festivitati locale
Personalitati

Registrul Agricol
Vanzare-cumparare terenuri agricole
Link permanent buletine avertizare (Dolj) ale ANF

Urbanism
Anunturi urbanism
Regulament urbanism
Plan urbanistic general
Autorizatii de construire/desfiintare
Certificate de urbanism
Nomenclator stradal

Impozite si Taxe
Comunicari
Lista documente, formulare tip şi acte necesare

Stare Civila
Publicatii casatorii

Asistenta Sociala
Anunturi
Activitatea proprie
Alti furnizori de servicii sociale in Municipiul Bailesti

Mediu si ISU
Anunturi si comunicari
Informatii deseuri

Transparenta
Monitorul Oficial Local
Dezbateri publice
Grila salarizare
Consilii consultative cetatenesti


Zaibar.ro Bailesti - Blog and Community

© 2010 - 2019 Primaria Municipiului Bailesti si Consiliul Local Bailesti
Toate drepturile rezervate